VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một tấm vải có chiều dài 1hm 25m. Sau khi cắt chiều dài tấm vải đã giảm đi 5 lần. Hỏi chiều dài tấm vải còn lại là bao nhiêu mét ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy