FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tuổi của Mai 6 năm nữa gấp 3 lần tuổi Mai cách đây 4 năm. Tính tuổi Mai hiện nay ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Hiệu tuổi Mai 6 năm nữa và tuổi Mai cách đây 4 năm là:

6 + 4 = 10 ( tuổi)

Ta có sơ đồ:

Tuổi Mai 6 năm nữa:        3 phần.

Tuổi Mai cách đây 4 năm: 1 phần

Tuổi Mai 6 năm nữa là:

10 : ( 3 – 1) x 3 = 15 ( tuổi)

Tuổi Mai hiện nay là:

15 – 6 =  9 ( tuổi)

Đáp số: 9 tuổi.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy