FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm X, biết:

(X + 1) + ( X + 4) + ( X + 7 ) + ( X + 10) = 62 ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

(X + 1) + ( X + 4) + ( X + 7 ) + ( X + 10) = 62

X x 4 + ( 1 + 4 + 7 + 10) = 62

X x 4 +              22          = 62

X x 4                               = 62 – 22

X x 4                               = 40

X                                     = 40 : 4

X                                     = 10    

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy