Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tìm X, biết:


(X + 1) + ( X + 4) + ( X + 7 ) + ( X + 10) = 62 ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


(X + 1) + ( X + 4) + ( X + 7 ) + ( X + 10) = 62


X x 4 + ( 1 + 4 + 7 + 10) = 62


X x 4 +              22          = 62


X x 4                               = 62 – 22


X x 4                               = 40


X                                     = 40 : 4


X                                     = 10    

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy