VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hùng có 24 quyển truyện. Sau khi quyên góp vào thư viện nhà trường $\frac{1}{6}$ số quyển truyện mình có thì Hùng còn lại bao nhiêu quyển truyện ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy