FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Hùng có 24 quyển truyện. Sau khi quyên góp vào thư viện nhà trường $\frac{1}{6}$ số quyển truyện mình có thì Hùng còn lại bao nhiêu quyển truyện ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Hùng còn lại số quyển truyện là:

24 – ( 24 : 6 ) = 20 ( quyển truyện )

Đáp số: 20 quyển truyện.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy