Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Hùng có 24 quyển truyện. Sau khi quyên góp vào thư viện nhà trường $\frac{1}{6}$ số quyển truyện mình có thì Hùng còn lại bao nhiêu quyển truyện ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Hùng còn lại số quyển truyện là:


24 – ( 24 : 6 ) = 20 ( quyển truyện )


Đáp số: 20 quyển truyện.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy