VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Mẹ có 36 quả táo. Mẹ cho An $\frac{1}{6}$ số quả táo. Sau khi cho An, mẹ còn lại bao nhiêu quả táo ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy