VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hiện nay mẹ 35 tuổi, tuổi Lan ít hơn $\frac{1}{5}$ tuổi mẹ 3 tuổi. Hỏi tuổi Lan hiện nay là bao nhiêu ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy