VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một người mang 28 quả trứng đi chợ bán. Người đó đã bán $\frac{1}{4}$ số trứng và 4 quả. Hỏi người đó bán được bao nhiêu quả trứng ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy