VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Một người mang 28 quả trứng đi chợ bán. Người đó đã bán $\frac{1}{4}$ số trứng và 4 quả. Hỏi người đó bán được bao nhiêu quả trứng ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Người đó bán được số quả trứng là:

(28 : 4) + 4 = 11 ( quả trứng)

Đáp số: 11 quả trứng.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy