FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Một người mang 28 quả trứng đi chợ bán. Người đó đã bán $\frac{1}{4}$ số trứng và 4 quả. Hỏi người đó bán được bao nhiêu quả trứng ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Người đó bán được số quả trứng là:

(28 : 4) + 4 = 11 ( quả trứng)

Đáp số: 11 quả trứng.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy