Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Điền số thích hợp vào chỗ (.....)


$\frac{1}{6}$ của 42kg thêm 4kg thì được......kg ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


$\frac{1}{6}$ của 42kg thêm 4kg thì được số ki-lô-gam là:


(42 : 6) + 4 = 11 ( kg)


Đáp số: 11kg

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy