Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Sau khi dùng hết $\frac{1}{3}$ số vở thì Bình còn lại 24 quyển. Hỏi lúc đầu Bình có bao nhiêu quyển vở ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Vì 3 – 1 = 2 ( phần)


Số vở ứng với 1 phần là:


24 : 2 = 12 ( quyển )


Lúc đầu Bình có số quyển vở là:


12 + 24 = 36 ( quyển vở)


Đáp số: 36 quyển vở.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy