VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Sau khi dùng hết $\frac{1}{3}$ số vở thì Bình còn lại 24 quyển. Hỏi lúc đầu Bình có bao nhiêu quyển vở ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy