VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Lớp 3A có 32 bạn. Đội văn nghệ của nhà trường đã chọn $\frac{1}{4}$ số học sinh của lớp 3A tham gia vào đội. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp 3A không tham gia vào đội văn nghệ của nhà trường ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy