FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Lớp 3A có 32 bạn. Đội văn nghệ của nhà trường đã chọn $\frac{1}{4}$ số học sinh của lớp 3A tham gia vào đội. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp 3A không tham gia vào đội văn nghệ của nhà trường ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số học sinh lớp 3A tham gia vào đội văn nghệ của nhà trường là:

32 : 4 = 8 ( học sinh)

Số học sinh lớp 3A không tham gia vào đội văn nghệ của nhà trường là:

32 – 8 = 24 ( học sinh)

Đáp số: 24 học sinh.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy