VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Cô giáo có 24 quyển vở. Cô giáo phát phần thưởng cho học sinh hết $\frac{1}{4}$ số vở đó. Hỏi số quyển  vở cô giáo đã phát là bao nhiêu quyển ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy