FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm số có 3 chữ số, biết rằng chữ số hàng chục bằng $\frac{1}{2}$ chữ số hàng trăm, chữ số hàng đơn vị bằng $\frac{1}{4}$ chữ số hàng chục ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số cần tìm là $\overline{abc}$

a : 8 phần

b : 4 phần

c : 1 phần

Ta có:

c = 1 -> b = 4 -> a = 8

Vậy số cần tìm là: 841

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy