VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tìm số có 3 chữ số, biết rằng chữ số hàng chục bằng $\frac{1}{2}$ chữ số hàng trăm, chữ số hàng đơn vị bằng $\frac{1}{4}$ chữ số hàng chục ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy