Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tìm số có 3 chữ số, biết rằng chữ số hàng chục bằng $\frac{1}{2}$ chữ số hàng trăm, chữ số hàng đơn vị bằng $\frac{1}{4}$ chữ số hàng chục ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số cần tìm là $\overline{abc}$


a : 8 phần


b : 4 phần


c : 1 phần


Ta có:


c = 1 -> b = 4 -> a = 8


Vậy số cần tìm là: 841

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy