Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tuổi Lan hiện nay ít hơn $\frac{1}{5}$ tuổi mẹ 3 tuổi. Tuổi mẹ Lan hiện nay là 35 tuổi. Vậy tuổi Lan hiện nay là bao nhiêu tuổi ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Tuổi Lan hiện nay là:


(35 : 5) – 3 = 4 ( tuổi)


Đáp số: 4 tuổi.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy