VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Mỗi hộp bánh Trung thu có 6 chiếc bánh. Một cửa hàng có 12 hộp bánh như thế và 3 chiếc bánh rời. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu chiếc bánh Trung thu ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy