FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm chữ số a, biết:

$\overline{3\text{a}}\times 6=\overline{20\text{a}}$ ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

$\overline{3\text{a}}\times 6=\overline{20\text{a}}$

Cách 1: (30 + a) x 6 = 200 + a

180 + a x 6 = 200 + a

180 + a x 5 = 200 (trừ cả 2 vế cho a)

a x 5 = 200 - 180

a x 5 = 20

a = 20 : 5

a = 4

(Giải theo phương pháp cấu tạo số)

Cách 2: Suy luận:

Để 3a x 6 được 20a

vậy suy ra a x 6 sẽ được số có 2 chữ số .

Ta có nhiều cách chọn nhưng để 20a có chữ số hàng đơn vị bằng chữ số hàng đơn vị của số 3a thì a phải bằng 4 (vì 4 x 6 =24,viết 4 nhớ 2 ,3 x 6=18,18+2 =20 .Khi đó ta được số 204)

đáp số : 4

 

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy