Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Hiệu hai số kém số bị trừ 94 đơn vị, và hơn số trừ 340 đơn vị. Tìm số bị trừ ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số bị trừ - số trừ = Hiệu


Hiệu kém số bị trừ 94 chính là số trừ. Vậy số trừ bằng 94.


Hiệu lớn hơn số trừ 340 nên hiệu = 94 + 340 = 434


Số bị trừ = Hiệu + Số trừ = 434 + 94 = 528.


Đáp số: 528

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy