FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Hiệu hai số kém số bị trừ 94 đơn vị, và hơn số trừ 340 đơn vị. Tìm số bị trừ ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số bị trừ - số trừ = Hiệu

Hiệu kém số bị trừ 94 chính là số trừ. Vậy số trừ bằng 94.

Hiệu lớn hơn số trừ 340 nên hiệu = 94 + 340 = 434

Số bị trừ = Hiệu + Số trừ = 434 + 94 = 528.

Đáp số: 528

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy