Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tìm số tự nhiên X, biết rằng X là số chẵn và: 10 > X : 2 > 8 ?


Trả lời: X = ……

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


10 > X : 2 > 8


10 >    9   > 8


Ta có:


X : 2 = 9


X     = 9 x 2


X     = 18

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy