Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tính:


20 – 19 + 18 – 17 + 16 – 15 + …..+ 4 – 3 + 2 – 1 = …?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


20 – 19 + 18 – 17 + 16 – 15 + …..+ 4 – 3 + 2 – 1


= 20 – ( 19 + 1 ) + ( 18 + 2) -  ( 17 + 3) +  ……+ ( 12 + 8 ) – ( 11 + 9 ) + 10


= 20 – 20 + 20 – 20 + …… + 20 – 20 + 10


= 10

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy