FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tính:

20 – 19 + 18 – 17 + 16 – 15 + …..+ 4 – 3 + 2 – 1 = …?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

20 – 19 + 18 – 17 + 16 – 15 + …..+ 4 – 3 + 2 – 1

= 20 – ( 19 + 1 ) + ( 18 + 2) -  ( 17 + 3) +  ……+ ( 12 + 8 ) – ( 11 + 9 ) + 10

= 20 – 20 + 20 – 20 + …… + 20 – 20 + 10

= 10

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy