FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Một cửa hàng sau khi bán đi 142kg đường thì còn lại 356 kg. Hỏi lúc đầu cửa hàng đó có bao nhiêu ki – lô – gam đường ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Lúc đầu cửa hàng đó có số ki-lô-gam đường là:

356 + 142 = 498 ( kg)

Đáp số: 498kg đường.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy