Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Một cửa hàng sau khi bán đi 142kg đường thì còn lại 356 kg. Hỏi lúc đầu cửa hàng đó có bao nhiêu ki – lô – gam đường ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Lúc đầu cửa hàng đó có số ki-lô-gam đường là:


356 + 142 = 498 ( kg)


Đáp số: 498kg đường.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy