VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

TEST ONLINE - TIẾNG ANH 9 - GRAMMAR: COMPLEX SENTENCES AND PHRASAL VERBS

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic
Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. BÀI GIẢNG HỌC THỬ

2. UNIT 1: Local environment

3. Unit 2: City life

4. Unit 3: Teen stress and pressure

5. Review

6. Unit 4: Life in the past

7. Unit 5: Wonders of Vietnam

8. Unit 6: Vietnam: Then and now

9. Review

10. Unit 7: Recipes and eating habits

11. Unit 8: Tourism

12. Unit 9: English in the world

13. Review

14. Unit 10: Space travel

15. Unit 11: Changing roles in society

16. Unit 12: My future career

17. Review 4

18. Practice

/writing-writing-an-email-bh26014.html
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy