Toán 4 – Dấu hiệu chia hết

Ngày đăng: 08/12/2022

 Cộng đồng zalo giải đáo bài tập 

Các bạn học sinh tham gia nhóm zalo để trao đổi giải đáp bài tập nhé 

Con sinh năm 2009 https://zalo.me/g/cieyke829
Con sinh năm 2010 https://zalo.me/g/seyfiw173
Con sinh năm 2011 https://zalo.me/g/jldjoj592
Con sinh năm 2012 https://zalo.me/g/ormbwj717
Con sinh năm 2013 https://zalo.me/g/lxfwgf190
Con sinh năm 2014 https://zalo.me/g/bmlfsd967
Con sinh năm 2015 https://zalo.me/g/klszcb046

Toán 4 – Dấu hiệu chia hết
A. Kiến thức cần nhớ
1. Dấu hiệu chia hết cho 2:
Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2
Chú ý: Các số có chữ số tận cùng là 1; 3; 5; 7; 9 thì không chia hết cho 2
Số chẵn: là số chia hết cho 2
Số lẻ: là số không chia hết cho 2
2. Dấu hiệu chia hết cho 3:
Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3
Chú ý: Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3
3. Dấu hiệu chia hết cho 5:
Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5
Chú ý: Các số không có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì không chia hết cho 5
4. Dấu hiệu chia hết cho 9:
Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9
Chú ý: Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9
B. Bài tập áp dụng
Dạng 1. Nhận biết dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Câu 1. Trong các số: 1350; 2241; 1352; 2243; 2245; 57314; 2510
a) Số nào chia hết cho 2?
b) Số nào không chia hết cho 2?
HD
a) 1450; 1352; 57314; 2510
b) 2241; 2243; 2245
Câu 2. Trong các số: 347; 562; 710; 135; 2010; 2011; 1946; 2008; 8875
a) Số nào chia hết cho 2?
b) Số nào chia hết cho 5?
c) Số nào chia hết cho cả 2 và 5?
HD
a) 562; 710; 2010; 1946; 2008
b) 710; 135; 2010; 8875
c) 710; 2010
Câu 3. Trong các số: 125; 306; 5710; 8100; 796; 1025; 1126; 6006
a) Số nào chia hết cho 2?
b) Số nào chia hết cho 5?
c) Số nào chia hết cho 3?
d) Số nào chia hết cho 9?
HD
a) 306; 5710; 8100; 796; 1126; 6006
c) 306; 8100; 6006
d) 306; 8100
Dạng 2. Bài toán lập số liên quan đến chia hết
Câu 4. Từ 3 chữ số 2; 3; 4 có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 2? Hãy viết tất cả những số đó.
HD: abc
Số chia hết cho 2 có tận cùng là 2 hoặc 4
c có 2 cách chọn
a có 2 cách
b có 1 cách
Có 2 x 2 x 1 = 4 số
Dạng 3. Tìm chữ số thỏa mãn điều kiện chia hết
Câu 5. Tìm x để:
a) \[\overline{135x}\] là số chia hết cho 2. Tính tổng các giá trị mà x có thể nhận.
b) \[\overline{246x}\] là số không chia hết cho 2. Tính tổng các giá trị mà x có thể nhận.
HD
a) x = 0; 2; 4; 6; 8
Tổng: 0 + 2 + 4 + 6 + 8 = 20
b) x = 1; 3; 5; 7; 9
Tổng: 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25
Câu 6. Tìm x để \[\overline{97x}\]
a) Là số chia hết cho 2.
b) Là số chia hết cho 5.
c) Là số chia hết cho 3.
d) Là số chia hết cho 9.
HD
a) x = 0; 2; 4; 6; 8
b) x = 0; 5
c) 9 + 7 + x = 16 + x
x = 2; 5; 8
c) x = 2
Câu 7. (Hà Nội – Amsterdam 2019 – 2020)
Biết \[\overline{2a36b}\] chia hết cho 2, 3, 5. Tính tổng các chữ số a có thể viết được?
HD
b = 0
(2 + a + 3 + 6 + 0) chia hết cho 3 suy ra: 11 + a chia hết cho 3
a có thể là: 1; 4; 7
Tổng các giá trị của a là: 12

Để đăng kí học trực tuyến qua video, qua zoom, anh chị phụ huynh vui lòng liên hệ qua SĐT thầy Long 0832646464 để được tư vấn!

Hệ thống Vinastudy chúc các con học tốt!.

Tác giả: Vinastudy

 Cộng đồng zalo giải đáo bài tập 

Các bạn học sinh tham gia nhóm zalo để trao đổi giải đáp bài tập nhé 

Con sinh năm 2009 https://zalo.me/g/cieyke829
Con sinh năm 2010 https://zalo.me/g/seyfiw173
Con sinh năm 2011 https://zalo.me/g/jldjoj592
Con sinh năm 2012 https://zalo.me/g/ormbwj717
Con sinh năm 2013 https://zalo.me/g/lxfwgf190
Con sinh năm 2014 https://zalo.me/g/bmlfsd967
Con sinh năm 2015 https://zalo.me/g/klszcb046

********************************

Hỗ trợ học tập:

_Kênh Youtube:http://bit.ly/vinastudyvn_tieuhoc

_Facebook fanpage:https://www.facebook.com/767562413360963/

_Hội học sinh Vinastudy Online:https://www.facebook.com/groups/online.vinastudy.vn/

Khách hàng nhận xét

Đánh giá trung bình

2/5

(5 nhận xét)

1

80%

2

0%

3

0%

4

0%

5

20%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Viết nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

1. Đánh giá của bạn về sản phẩm này: (*)

2. Tên của bạn: (*)

3. Email liên hệ:

3. Viết nhận xét của bạn: (*)

Gửi nhận xét

* Những trường có dấu (*) là bắt buộc.

* Để nhận xét được duyệt, quý khách lưu ý tham khảo Tiêu chí duyệt nhận xét của Vinastudy

  • Chưa có đánh giá nào!

Các tin mới nhất

Toán 7 - Số thực
Toán 7 - Số thực

Ngày đăng: 2023/12/06

Toán 7 - LUYỆN TẬP TỈ LỆ THỨC, DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU
Toán 7 - TỈ LỆ THỨC
Toán 7 - TỈ LỆ THỨC

Ngày đăng: 2022/12/23

Toán 6 - Xác suất
Toán 6 - Xác suất

Ngày đăng: 2022/12/23

Toán 6 - Hai bài toán về phân số
Toán 6 - Hai bài toán về phân số

Ngày đăng: 2022/12/23

Toán 6 - Lũy thừa với số mũ tự nhiên
Toán 5 – Phương pháp tính ngược từ cuối
Toán 5 – Bài toán hạt tươi, hạt khô
Toán 5 – Bài toán tỉ lệ (Tỉ lệ thuận – tỉ lệ nghịch)
Toán 4 – Dấu hiệu chia hết
Toán 4 – Dấu hiệu chia hết

Ngày đăng: 2022/12/08

Chào năm học mới