Toán cơ bản nâng cao lớp 10A - Zoom Record (2023 - 2024)

Toán cơ bản nâng cao lớp 10A - Zoom Record (2023 - 2024)

Học phí khoá học

3.000.000 VNĐ / Năm

Khoá học bao gồm

4 bài học thử

73 video bài giảng

0 bài trắc nghiệm

Xem lại bài bất cứ lúc nào

1. Tuần 1

2 bài học

2. Tuần 2

2 bài học

3. Tuần 3

2 bài học

4. Tuần 4

1 bài học

5. Tuần 5

1 bài học

6. Tuần 6

1 bài học

7. Tuần 7

2 bài học

8. Tuần 8

1 bài học

9. Tuần 9

2 bài học

10. Tuần 10

2 bài học

11. Tuần 11

2 bài học

12. Tuần 12

2 bài học

13. Tuần 13

2 bài học

14. Tuần 14

2 bài học

15. Tuần 15

2 bài học

16. Tuần 16

2 bài học

17. Tuần 17

2 bài học

18. Tuần 18

2 bài học

19. Tuần 19

2 bài học

20. Tuần 20

2 bài học

21. Tuần 21

2 bài học

22. Tuần 22

2 bài học

23. Tuần 23

2 bài học

24. Tuần 24

2 bài học

25. Tuần 25

2 bài học

26. Tuần 26

2 bài học

27. Tuần 27

2 bài học

28. Tuần 28

2 bài học

29. Tuần 29

2 bài học

30. Tuần 30

2 bài học

31. Tuần 31

1 bài học

32. Tuần 32

2 bài học

33. Tuần 33

2 bài học

34. Tuần 34

2 bài học

35. Tuần 35

2 bài học

36. Tuần 36

2 bài học

37. Tuần 37

2 bài học

38. Tuần 38

2 bài học

39. Tuần 39

0 bài học

40. Tuần 40

2 bài học

Giảng viên

Trần Ngọc Hà
Trần Ngọc Hà

Môn dạy: Toán

Học vấn:

Liên hệ: Facebook

Thầy Hà là một người thầy tận tâm với nghề.Thầy luôn truyền đạt cho học sinh từ bản chất vấn đề để đi đến các dạng bài tập nâng cao.