Đề thi vào lớp 6 môn toán trường Nguyễn Tất Thành 2013 – 2014

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Nguyễn Tất Thành  2013 – 2014

 

Câu 1: (3 điểm)

a)Tính nhanh: A = $13,7\times 18+82\times 10,5+82\times 3,2$ 

b)Tìm $\frac{a}{b}$ biết: $\frac{5}{9}\times \frac{a}{b}-\frac{11}{21}=\frac{4}{21}$

c)Tìm $\overline{ab}$ biết: a + b = 13 và $\overline{ab}$ - $\overline{ba}$ = 27

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

 

Câu 2: (2 điểm)

Tìm hai số biết trung bình cộng của chúng là số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số và số này bằng 80% số kia?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

Câu 3: (2 điểm)

Hà đọc một quyển sách trong ba ngày thì xong. Ngày thứ nhất Hà đọc được $\frac{1}{3}$ quyển, ngày thứ hai Hà đọc $\frac{4}{7}$ số trang còn lại. Ngày thứ ba Hà đọc ít hơn ngày thứ hai 40 trang. Tính số trang của quyển sách?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

 

Câu 4: (2 điểm)

Cho tam giác ABC. Gọi D là điểm chính giữa đoạn BC. Lấy điểm E trên cạnh AC sao cho AE = $\frac{1}{5}$ AC. Nối DE kéo dài cắt đường thẳng AB tại M; nối M với C. Biết diện tích tam giác AME = 20$c{{m}^{2}}$ . Hãy tính:

a.Diện tích tam giác MEC.

b.Diện tích tam giác ABC.

 

 

 

Câu 5: (1 điểm)

Hai anh em xuất phát cùng một lúc và ở cùng một chỗ nhưng chạy ngược chiều nhau xung quanh bờ hồ. Khi hai anh em gặp nhau ở lần thứ tư thì chỗ gặp nhau ở đúng vị trí xuất phát ban đầu. Biết anh chạy nhanh hơn em. Tính tỉ số vận tốc của em và anh?

...........................................................................................................................................

Đề cương khoá học

1. Tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán năm học 2019 - 2020

2. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Hà Nội – Amsterdam

3. Giải chi tiết đề thi trường chuyên Ngoại Ngữ

4. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Nguyễn Tất Thành

5. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Lương Thế Vinh

6. Giải chi tiết 3 đề trường Cấy Giấy

7. Giải chi tiết 6 đề thi vào 6 trường Archimedes Academy

8. Giải chi tiết 21 đề trường Marie Curie

9. Giải chi tiết đề minh họa Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp 2018 - 2019

10. Giải chi tiết 8 đề trường Lê Quý Đôn

11. Giải chi tiết đề trường Chu Văn An 2018 - 2019

12. Giải chi tiết 2 đề trường Giảng Võ

13. Giải chi tiết đề Trường Đoàn Thị Điểm

14. Giải chi tiết đề Trường Lý Thái Tổ