FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm một số biết lấy số lớn nhất có 3 chữ số trừ đi số đó thì được số nhỏ nhất có 3 chữ số ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số lớn nhất có 3 chữ số là: 999

Số nhỏ nhất có 3 chữ số là: 100

Số đó là:

999 – 100 = 899

Đáp số: 899

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy