VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Mai hỏi Lan: “ Năm nay mẹ em bao nhiêu tuổi ?”. Lan đáp: “ Mẹ em hơn em 25 tuổi và tuổi của em năm nay là số nhỏ nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số của số đó bằng 5”. Hỏi năm nay mẹ Lan bao nhiêu tuổi ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy