FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Bác Lan có 30dm vải. Lần đầu bác bán được 10dm vải và lần thứ hai bác bán được 80cm vải. Hỏi sau hai lần bán bác Lan còn lại bao nhiêu đề-xi-mét vải ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Đổi 80cm = 8dm

Cả hai lần bác Lan bán được số đề-xi-mét vải là:

10 + 8 = 18 ( dm)

Bác Lan còn lại số đề-xi-mét vải là:

30 – 18 = 12 (dm)

Đáp số: 12dm vải

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy