VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Bác Lan có 30dm vải. Lần đầu bác bán được 10dm vải và lần thứ hai bác bán được 80cm vải. Hỏi sau hai lần bán bác Lan còn lại bao nhiêu đề-xi-mét vải ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy