FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

 $\overline{ab}+72........\overline{a0}+\overline{2b}$  ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Ta có:

Hàng chục: a = a; 7 > 2

Nên $\overline{ab}+72>\overline{a0}+\overline{2b}$

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy