Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:


 $\overline{ab}+72........\overline{a0}+\overline{2b}$  ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Ta có:


Hàng chục: a = a; 7 > 2


Nên $\overline{ab}+72>\overline{a0}+\overline{2b}$

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy