VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Lan gấp được số ngôi sao bằng số bé nhất có hai chữ số mà tích 2 chữ số của nó bằng 8. Thu gấp được số ngôi sao bằng số bé nhất có hai chữ số. Hỏi cả hai bạn Lan và Thu gấp được tất cả bao nhiêu ngôi sao ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy