FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Lan gấp được số ngôi sao bằng số bé nhất có hai chữ số mà tích 2 chữ số của nó bằng 8. Thu gấp được số ngôi sao bằng số bé nhất có hai chữ số. Hỏi cả hai bạn Lan và Thu gấp được tất cả bao nhiêu ngôi sao ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số bé nhất có hai chữ số mà tích 2 chữ số của nó bằng 8 là: 18

Số bé nhất có hai chữ số là: 10

Hai bạn Lan và Thu gấp được tất cả số ngôi sao là:

18 + 10 = 28 ( ngôi sao)

Đáp số: 28 ngôi sao

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy