FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 8 ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Ta có : 8 = 1 + 7 = 2 + 6 = 3 + 5 = 4 + 4 = 5 + 3 = 6 + 2 = 7 + 1 = 8 + 0

Vậy có 8 số là: 17 ; 26 ; 35 ; 44 ; 53 ; 62 ; 71 ; 80

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy