VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Chú thợ hàn uốn cong một đoạn dây thép thành một hình tam giác có ba cạnh bằng nhau và bằng 2dm. Hỏi đoạn dây thép ban đầu có độ dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy