FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Mẹ có một số bánh. Mẹ chia đều cho 4 chị em, mỗi người được 5 chiếc bánh. Hỏi mẹ có tất cả bao nhiêu chiếc bánh ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Mẹ có tất cả số cái bánh là:

5 x 4 = 20 ( cái bánh)

Đáp số: 20 cái bánh.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy