VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Mẹ có một số bánh. Mẹ chia đều cho 4 chị em, mỗi người được 5 chiếc bánh. Hỏi mẹ có tất cả bao nhiêu chiếc bánh ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy