VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Năm nay bố 45 tuổi và mẹ 39 tuổi. Vậy đến khi mẹ bằng tuổi bố hiện nay thì tổng số tuổi của bố và mẹ là bao nhiêu tuổi ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy