VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Từ một mảnh vải hoa dài 41dm, cô thợ may cắt đi 14dm để may quần áo và cắt tiếp 90cm để may áo. Hỏi mảnh vải hoa còn lại dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy