Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Trong một phép chia biết số bị chia là số lẻ đứng liền sau số 33 và số chia là số lẻ đứng liền trước số 7. Tìm thương của phép chia đó ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số lẻ đứng liền sau số 33 là: 35


Số lẻ đứng liền trước số 7 là: 5


Thương của phép chia đó là:


35 : 5 = 7


Đáp số: 7

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy