VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Lớp 2A có số học sinh là số lẻ đứng liền trước số 37. Trong giờ sinh hoạt sao nhi đồng, chị phụ trách chia đều số học sinh lớp 2A thành 5 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy