VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Năm nay anh Hải có số tuổi bằng số nhỏ nhất có 2 chữ số mà tích của hai chữ số của nó bằng 16, anh Hải hơn Hoa 9 tuổi. Hỏi năm nay Hoa bao nhiêu tuổi ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy