Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Năm nay anh Hải có số tuổi bằng số nhỏ nhất có 2 chữ số mà tích của hai chữ số của nó bằng 16, anh Hải hơn Hoa 9 tuổi. Hỏi năm nay Hoa bao nhiêu tuổi ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số nhỏ nhất có 2 chữ số mà tích của hai chữ số của nó bằng 16 là: 28


Năm nay Hoa có số tuổi là:


28 – 9 = 19 ( tuổi)


Đáp số: 19 tuổi

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy