FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Năm nay anh Hải có số tuổi bằng số nhỏ nhất có 2 chữ số mà tích của hai chữ số của nó bằng 16, anh Hải hơn Hoa 9 tuổi. Hỏi năm nay Hoa bao nhiêu tuổi ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số nhỏ nhất có 2 chữ số mà tích của hai chữ số của nó bằng 16 là: 28

Năm nay Hoa có số tuổi là:

28 – 9 = 19 ( tuổi)

Đáp số: 19 tuổi

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy