VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Nếu Tú cho Tâm 3 chục  que tính thì Tú còn lại số que tính bằng số que tính Tú đã cho Tâm. Hỏi lúc đầu Tú có bao nhiêu que tính ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy