Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Cho dãy số: 100; 92; 84; …………


Tìm số thứ 5 của dãy số đã cho ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Ta thấy các số hơn kém nhau 8 đơn vị.


Số thứ 4 là:


84 – 8 = 76


Số thứ 5 là :


76 – 8 = 68


Đáp số: 68

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy