VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Từ một sợi dây đồng dài 3dm, người ta cắt ra thành các đoạn, mỗi đoạn dài 5cm. Vậy sẽ cắt được……đoạn.

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy