FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Từ một sợi dây đồng dài 3dm, người ta cắt ra thành các đoạn, mỗi đoạn dài 5cm. Vậy sẽ cắt được……đoạn.

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Đổi 3dm = 30cm

Sợi dây đồng đó cắt được số đoạn là:

30 : 5 = 6 ( đoạn)

Đáp số: 6 đoạn

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy