Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Một ô tô buýt chở khách đến bến xe Giáp Bát thì dừng lại. Sau khi có 15 người lên xe và 2 chục người xuống xe thì trên xe có 3 chục người. Hỏi trước khi dừng xe ở bến Giáp Bát thì trên xe có bao nhiêu người ?


Trả lời: Trước khi dừng xe ở bến Giáp Bát trên xe có ………..người.

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Đổi 2 chục người = 20 người


     3 chục người = 30 người


Trước khi dừng xe ở bến Giáp Bát trên xe có số người là:


30 + 20 – 15 = 35 ( người)


Đáp số: 35 người.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy