VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một ô tô buýt chở khách đến bến xe Giáp Bát thì dừng lại. Sau khi có 15 người lên xe và 2 chục người xuống xe thì trên xe có 3 chục người. Hỏi trước khi dừng xe ở bến Giáp Bát thì trên xe có bao nhiêu người ?

Trả lời: Trước khi dừng xe ở bến Giáp Bát trên xe có ………..người.

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy