VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Bé Minh đếm được 1 chục cái chân gà trong một chuồng. Hỏi trong 7 chuồng như vậy có bao nhiêu con gà ?

Trả lời: Trong 7 chuồng như vậy có ………..con gà.

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy