FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Mỗi chuồng thỏ có 4 con thỏ. Nhà Lan có số chuồng thỏ là số lớn nhất có 1 chữ số. Vậy nhà Lan có tất cả ………con thỏ.

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số lớn nhất có 1 chữ số là: 9

Nhà Lan có tất cả số con thỏ là:

4 x 9 = 36 ( con thỏ)

Đáp số: 36 con thỏ.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy