Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Đường gấp khúc ABCDE có đọ dài là 13dm, trong đó có AB = 18cm, BC = DE = 16cm. Tính độ dài đoạn thẳng CD ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Đổi 13dm = 130cm


Độ dài đoạn thẳng CD là:


130 – 18 – 16 – 16 = 80 ( cm)


Đáp số: 80cm

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy