VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Đường gấp khúc ABCDE có đọ dài là 13dm, trong đó có AB = 18cm, BC = DE = 16cm. Tính độ dài đoạn thẳng CD ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy