FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho a x 3 + 16 = 4 x 7

Tích của a và số chẵn đứng liền sau của a ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

a x 3 + 16 = 4 x 7

a x 3           = 28 – 16

a x 3           = 12

a                 = 12 : 3

a                 = 4

Số chẵn đứng liền sau số 4 là 6

Tích của 4 và 6 là:

    4 x 6 = 24

          Đáp số: 24

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy