VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Cho dãy số: 1; 4; 5; 9; 14; ……….. ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Ta thấy:

1 + 4 = 5

4 + 5 = 9

5 + 9 = 14

9 + 14 = 23

14 + 23 = 37

Vậy quy luật : số hạng thứ 1 + số hạng thứ 2 = số hạng thứ 3

Số hạng thứ 2 + số hạng thứ 3 = số hạng thứ 4

………….

Đến số hạng thứ 5 + số hạng thứ 6 = số hạng thứ 7

Vậy số hạng thứ 7 của dãy số là 37

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy