FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho dãy số: 1; 4; 5; 9; 14; ……….. ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Ta thấy:

1 + 4 = 5

4 + 5 = 9

5 + 9 = 14

9 + 14 = 23

14 + 23 = 37

Vậy quy luật : số hạng thứ 1 + số hạng thứ 2 = số hạng thứ 3

Số hạng thứ 2 + số hạng thứ 3 = số hạng thứ 4

………….

Đến số hạng thứ 5 + số hạng thứ 6 = số hạng thứ 7

Vậy số hạng thứ 7 của dãy số là 37

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy