FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Mẹ có số kẹo là số lẻ liền trước số 29, mẹ chia đều số kẹo cho ba anh em. Hỏi ba anh em mỗi người được bao nhiêu cái kẹo ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số lẻ liền trước số 29 là: 27

Mỗi người được số cái kẹo là:

27 : 3 = 9 ( cái kẹo )

Đáp số: 9 cái kẹo.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy