FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Đường gấp khúc MNPQ có độ dài các đoạn thẳng lần lượt là: MN = 4dm, NP = PQ = 3dm. Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Đường gấp khúc MNPQ dài số xăng-ti-mét là:

4 + 3 +3 = 10 (dm) = 100 ( cm)

Đáp số: 100cm

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy