FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Năm nay, tổng số tuổi của ông và cháu là 80 tuổi, biết tuổi của cháu là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số. Hỏi năm nay ông bao nhiêu tuổi ?

Trả lời: Năm nay ông……………tuổi.

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là: 8

Năm nay ông có số tuổi là:

80 – 8 = 72 ( tuổi)

Đáp số: 72 tuổi

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy