VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Mẹ mua về một số quả cam, mẹ bày ra 6 đĩa, mỗi đĩa có 3 quả. Hỏi mẹ mua về bao nhiêu quả cam ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy