VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Từ một sợi dây đồng bố cắt ra một đoạn dài 65cm để buộc cành mai, sợi dây còn lại dài 25cm. Hỏi sợi dây lúc đầu dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy