FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Từ một sợi dây đồng bố cắt ra một đoạn dài 65cm để buộc cành mai, sợi dây còn lại dài 25cm. Hỏi sợi dây lúc đầu dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Sợi dây lúc đầu dài số đề-xi-mét là:

65 + 25 = 90 (cm) = 9 (dm)

Đáp số: 9dm

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy